Zlecenia budowlane | Szukam zleceń budowlanych | Ogłoszenia budowlane

Ogłoszenia firm budowlanych dodaj swoją firmę, sprzedajesz mieszkanie dom dodaj bezpłatne ogłoszenia sprzedaży nieruchomości

Bezpłatne ogłoszenia bez opłat i rejestracji | Tablica darmowe ogłoszenia lokalne | Wybierz region i dodaj darmowe ogłoszenie | Bezpłatne ogłoszenia dla firm budowlanych i remontowych | Ogłoszenia usługi budowlane | Darmowe ogłoszenia budowlane | Darmowe ogłoszenia drobne | Katalog firm budowlanych | Przetargi budowlane | Budowa domu | Budowa ogłoszenia

Regulamin

 1. Serwis ebudowa.pl jest serwisem internetowym przeznaczonym do zamieszczania ogłoszeń drobnych  przez osoby fizyczne i firmy.
 2. Ogłoszenia prezentowane przez serwis ebudowa.pl są bezpłatne.
 3. Istnieje możliwość dodawania ogłoszeń i reklam wyróżnionych zainteresowanych prosimy o kontakt z redakcją.
 4. Zabrania się dodawania jednakowych ogłoszeń (dotyczących tej samej oferty) do różnych kategorii. Należy wybrać jedną, najbardziej odpowiednią kategorię ogłoszenia.
 5. Ogłoszenia powinny być pisane zgodnie z zasadamii polskiej gramatyki, ortografii i interpunkcji. Podstawowe zasady: duże litery tylko na początku zdania i nazw własnych.
 6. Zabrania się dodawania ogłoszeń bez podania danych kontaktowych (nr telefonu lub e-mail).
 7. Niedozwolone jest zamieszczanie Ogłoszeń o charakterze towarzyskim, dotyczy to w szczególności kategorii Praca.
 8. Ogłoszeń lub zdjęć zawierające rażące treści pornograficzne, szczególnie treści pornograficzne z udziałem osób w wieku poniżej 15 lat, związane z użyciem przemocy lub z udziałem zwierząt.
 9. Ogłoszeń lub zdjęć zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość.
 10. Oprogramowanie i przedmioty przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje.
 11. Materiały, które zawierają treści naruszające dobra osobiste osób trzecich.
 12. Muzyka, filmy, oprogramowanie i inne towary, które naruszają prawa autorskie/ własność intelektualną.
 13. Niebezpieczne substancje chemiczne w postaci czystej, mogące zagrażać życiu, zdrowiu lub środowisku.
 14. Substancje psychotropowe i środki odurzające, w szczególności narkotyki, a także inne substancje, które przeznaczone są do stosowania jako środki zastępcze, niezależnie od tego, czy posiadanie i obrót takimi substancjami i środkami jest prawnie zakazany.
 15. Materiały wybuchowe i pirotechniczne.
 16. Produkty podrobione, tzn. towary lub usługi oznaczone w sposób, który może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług.
 17. Produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza.
 18. Zabrania się dodawania ogłoszeń reklamujących strony internetowe i niezgodnych z prawem.
 19. Redakcja serwisu zastrzega prawo usunięcia ogłoszenia bez podania przyczyny. Ogłoszenia niezgodne z regulaminem będą usuwane natychmiastowo.
 20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje redakcja serwisu.
 21. Za treść ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
 22. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem.

ebudowa.pl to bezpłatne ogłoszenia drobne prowadzisz firmę szukasz zleceń dodaj darmowe ogłoszenia, sprzedajesz mieszkanie dom dodaj darmowe ogłoszenie nieruchomości, szukasz firmy budowlanej zobacz bezpłatne ogłoszenia budowlane.

Darmowe ogłoszenia drobne budowa domu

Ogłoszenia firm budowlanych dodaj swoją firmę, sprzedajesz mieszkanie dom dodaj bezpłatne ogłoszenia sprzedaży nieruchomości

Bezplatne Ogloszenia | darmowe ogloszenia | sprzedam mieszkanie | sprzedam dom | do wynajecia mieszkanie | darmowe ogloszenia Warszawa | bezplatne ogloszenia Warszawa | Praca Warszawa | bezplatne ogloszenia sprzedam | bezplatne ogloszenia kupie | darmowe ogloszenia sprzedam | darmowe ogloszenia kupie | tablica darmowych ogloszen | ogloszenia firm budowlanych | Budowa firmy | Budowa ogloszenia | Sprzedam szlabany | Urzadzenia parkingowe | Sklep Bft | Sklep Came | Sklep parkingowy