Znaczenie zielonych przedsiębiorstw we współczesnym świecie

Prowadzenie działalności gospodarczej polega na aktywności człowieka, która wiąże się z wytwarzaniem dóbr lub świadczeniem usług. Założenie przedsiębiorstwa to odpowiedź na potrzeby potencjalnych konsumentów. Współcześnie firmy, chcąc zdobyć znaczącą pozycję na rynku, muszą szczególnie zwracać uwagę na aspekty związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Odpowiedzialność ekologiczna a zielone przedsiębiorstwa

Aktualnie świadomość i zachowania ekologiczne są dla ludzi bardzo ważne. Coraz częściej zwracają oni uwagę na recykling, sortowanie odpadów, alternatywne źródła energii (np. powietrzne pompy ciepła, panele fotowoltaiczne), energooszczędną elektronikę itp. Tym samym to odpowiedzialność ekologiczna jest elementem, który wybitnie wpływa na rozwój firm w dzisiejszym świecie. Dzieje się tak, ponieważ m.in.:

 • zwiększyła się społeczna presja na dbałość o środowisko;
 • spadła wartość technologii i wyrobów niespełniających standardów ekologicznych;
 • z roku na rok pojawiają się kolejne wymogi prawne zgodne z przepisami na rzecz ochrony środowiska;
 • wzrastają koszty zaniechania działań chroniących przyrodę i zasoby naturalne.

Zaangażowanie się firm w proekologiczne działania sprawiło, że powstały tzw. zielone przedsiębiorstwa. Jak sama nazwa wskazuje, tego typu ośrodki przestrzegają wszelkich zasad odpowiedzialności ekologicznej, czyli np. cechuje je niska emisyjność gazów cieplarnianych, wysoka oszczędność energii i zasobów czy rezygnacja z tradycyjnych źródeł energii. Takimi działaniami wpływają na zmiany klimatyczne i niwelują problemy środowiskowe.

Rozwiązania przyjazne dla środowiska stosowane w przedsiębiorstwach

Istnieją przedsiębiorstwa, które uwzględniają w swojej strategii tylko podstawowe uregulowania prawne związane z ochroną przyrody. Zazwyczaj ich główną motywacją jest strach przed karami finansowymi nakładanymi przez państwo w razie ich nieprzestrzegania. Do znacznie szerszych zachowań proekologicznych firm można zaliczyć:

 • wypełnianie strategii ochrony przyrody;
 • wprowadzenie zarządzania środowiskowego w firmie;
 • stosowanie zasad środowiskowych w rozwoju przedsiębiorstwa;
 • wdrożenie systemów zarządzania środowiskowego (np. ISO 14001);
 • realizowanie programów ekologicznych (np. Program Czystszej Produkcji);
 • wdrażanie ekoinnowacji technologicznych;
 • projektowanie i oferowanie ekoproduktów;
 • minimalizacja odpadów w procesach produkcyjnych;
 • recykling.

Te inicjatywy są przejawem tzw. ekoinnowacyjności. Jest to istotne dla lokalnej i globalnej gospodarki, gdyż ich stosowanie daje szansę na pozyskanie korzyści nie tylko dla środowiska, ale i dla danego przedsiębiorstwa, a także jest wyznacznikiem ekologicznego stosunku do prowadzenia działalności gospodarczej.

Europejski Zielony Ład ­­– czym jest?

W 2019 roku Komisja Europejska opublikowała koncepcję Europejskiego Zielonego Ładu. Jest to dokument określający szereg inicjatyw, jakie podmioty biznesowe muszą podjąć, aby ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o ok. 55% do 2030 roku. Wskazuje on jak zmienić strategie firm, aby sprostać wyzwaniom związanym z odpowiedzialnością ekologiczną. Głównym celem Europejskiego Zielonego Ładu jest ukazanie m.in. sposobu finansowania inicjatyw gospodarczych, polityki energetycznej, produkcji, transportu, żywności, rolnictwa itp. Wszystkie te elementy są związane z ochroną środowiska i zasobów naturalnych.

Działania Europejskiego  Ładu opierają się na:

 • wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii;
 • dążeniu do neutralności klimatycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych;
 • przejściu do gospodarki o obiegu zamkniętym, co oznacza jak najdłuższy okres eksploatacji produktów, a tym samym ograniczenie odpadów;
 • zdobyciu zrównoważonej mobilności, czyli usprawnieniu transportu multimodalnego i przeniesieniu znacznej części transportu z dróg na tory i śródlądowe drogi wodne;
 • produkcji zdrowej żywności na podstawie zrównoważonego podejścia do ich wytwarzania (np. rolnictwo precyzyjne, uprawy organiczne, agroekologię, agroleśnictwo, odpowiedzialne nawożenie gleb).

Osiągnięcie założeń Europejskiego Zielonego Ładu bardzo wpłynie na klimat i ochronę środowiska. Wprowadzenie go zmienia dotychczasowy porządek w świecie, po to, aby dążyć do powstawania coraz większej ilości zielonych przedsiębiorstw i zrównoważonej przyszłości społeczeństwa.

Materiał promocyjny

Piotr Zieliński
Absolwent Inżynierii materiałowej na Politechnice Warszawskiej. Na co dzień pracuje jako specjalista w dziale doradztwa technicznego w zakresie transferu materiału i technologii. Pasjonat upcyclingu, w wolnym czasie majsterkuje i stara się tchnąć nowe życie w stare przedmioty.

Zobacz także

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

More in Budowa